Ana içeriğe geçin

Yapabilecekleriniz

Katar Üniversitesi

Katar Üniversitesi (QU) 10 farklı fakülteye ev sahipliği yapmaktadır: Fen Edebiyat Fakültesi (CAS), İşletme ve İktisat Fakültesi (CBE), Eğitim Fakültesi (CED), Mühendislik Fakültesi (CENG), Sağlık Bilimleri Fakültesi (CHS), Hukuk Fakültesi (LAWC), Tıp Fakültesi (CMED), Eczacılık Fakültesi (CPH), İslam Hukuku ve İslami Araştırmalar Fakültesi (CSIS) ve Diş Hekimliği Fakültesi (CDM). QU ayrıca 47 Lisans, 29 Yüksek Lisans, 20 Doktora programı, dokuz Diploma ve Eczacılık Doktorası derecesi ile Katar’daki en geniş çaplı akademik program yelpazesine sahip üniversitedir. Üniversitenin hayat dolu ve ödüllü kampüsündeki son teknoloji tesislerde, farklı kültürlerden gelen 23.000’i aşkın öğrenci eğitim görmektedir. 

İlgilendiğiniz alanı seçin

Fen Edebiyat Fakültesi (CAS)

Arap Dili, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

Arapça

Arapça okuma, yazma ve Arapça hakkında bilimsel araştırma yapmaya odaklanan bu kapsamlı program, kendi kendine ve başkalarıyla birlikte çalışarak öğrenmeye dayalı bir ortamda öğrencilerin dil ve iletişim becerilerini geliştirmek, edebi ve eleştirel beceriler kazanmalarını ve bu becerileri geliştirmelerini sağlamak için söz bilimi, dil bilimi, edebiyat ve eleştiri alanlarındaki çalışmalara ağırlık verir. Bölümün öğrencileri araştırma, analiz, eleştiri ve karşılaştırma yetenekleri kazanır. Program şu anda ilki dil, ikincisi edebiyat ve eleştiri olmak üzere iki yola ayrılmaktadır ancak yakında daha çeşitli uzmanlıklar da sunulacaktır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/dept-arabic-language/BA-Arabic-Language

Arap Dili ve Edebiyatı, M.A. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.A.)

Arapça

Üç farklı yol (edebiyat ve eleştiri, dil bilimi, karşılaştırmalı kültürel çalışmalar) sunan bu akşamüzeri programında çeşitli ders ve seminerler tartışma ve diyalog şeklinde yürütülür ve Arap Dili ve Edebiyatı alanına yeni katkılar sağlanır, bu sayede öğrenciler programın sonunda edindikleri kazanımlarla kendi yüksek lisans tezlerini hazırlayıp sunarlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/dept-arabic-language/ma-arabic

FOUND THIS ON THE WEBSITE BUT CANT FIND ANY PROGRAM THAT FITS UNDER HERE, SHOULD I DELETE?

Biyoloji Bilimi, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Yaşam bilimlerine ilgisi olan ve yaşam bilimleri alanında kariyer hedefleyen ya da mezuniyetten sonra yüksek lisans çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilere yönelik bu program, biyoloji bilimleri üzerine kapsamlı ve geniş bir eğitim sunmakla birlikte aynı zamanda öğrencilere okuldan bağımsız bireysel yaşamlarını da rahatlıkla sürdürebilmeleri için gereken esnekliği sağlar. Programın iddialı olduğu alanlar arasında hücre ve moleküler biyoloji, ekoloji, mikrobiyoloji, bitki ve hayvan fizyolojisi bulunur; sağlam ve başarılı bir disiplinler arası müfredatı vardır. Sekiz dönemlik müfredata sahip bu program, temel müfredat derslerinin yanı sıra Biyoloji ana dalı ve Kimya yan dalından bir dizi zorunlu ve seçmeli dersleri içerir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/bioenv/programs/BSc-BiologicalScience

Biyoloji ve Çevre Bilimleri, PhD programı

Diploma Programı

Eğitim Türü: Doktora (PhD)

İngilizce

Bu alanda Katar’daki ilk PhD programı olan bu program; Hücre ve Moleküler Biyoloji, Çevre Bilimleri, Biyoteknoloji, Ekosistemler ve Deniz Bilimleri alanlarında dört akademik daldan oluşur. Yenilikçi, disiplinler arası ve yüksek kaliteli bir yaklaşımı öncelikli ulusal araştırma alanlarıyla birleştirerek zorunlu ana derslerin ve seçmeli derslerin geliştirilmesi üzerine ağırlık verilir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/bioenv/programs/PhD-boi-env-science

Çevre Bilimi, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Çevreyle ilgili meseleleri ve artan sorunları ele almak için geliştirilen bu program, Katar’da bu alanda bir ilktir. Disiplinler arası bir yaklaşım benimseyen program, öğrencilere Çevre Bilimi disiplininde geniş ve kapsamlı bir bakış açısı sağlamak üzere üç farklı fakülteden (Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi) dersleri bir araya getirir. Çevre Bilimi programı, öğrencilerin arasında tercih yapabileceği iki farklı konuya odaklanır: Biyoteknoloji ve Deniz Bilimleri.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/artssciences/departments/bioenv/programs/BSc-EnvScience

Biyoloji Bilimi, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Yaşam bilimlerine ilgisi olan ve yaşam bilimleri alanında kariyer hedefleyen ya da mezuniyetten sonra yüksek lisans çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilere yönelik bu program, biyoloji bilimleri üzerine kapsamlı ve geniş bir eğitim sunmakla birlikte aynı zamanda öğrencilere okuldan bağımsız bireysel yaşamlarını da rahatlıkla sürdürebilmeleri için gereken esnekliği sağlar. Programın iddialı olduğu alanlar arasında hücre ve moleküler biyoloji, ekoloji, mikrobiyoloji, bitki ve hayvan fizyolojisi bulunur; sağlam ve başarılı bir disiplinler arası müfredatı vardır. Sekiz dönemlik müfredata sahip bu program, temel müfredat derslerinin yanı sıra Biyoloji ana dalı ve Kimya yan dalından bir dizi zorunlu ve seçmeli dersleri içerir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/bioenv/programs/BSc-BiologicalScience

Çevre Bilimi, Lisansüstü Sertifika programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program:

İngilizce

Bu program, Katar’da sürdürülebilir bir geleceğin inşasına kendini adamış profesyoneller ve araştırmacılara ileri düzeyde çevre bilimi becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler bilgi birikimi edinip araştırma becerilerini geliştirebilir ve bu donanımlarından faydalanarak Yerel Yönetim ve Çevre Bakanlığı’nda ve Katar’da ya da yurt dışındaki çevre bilimleri dernekleri, araştırma merkezleri ve laboratuvarlarında görev alabilirler.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/bioenv/programs/gradcert-environsci

Kimya, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 3 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu program, genel kimya ile başlayarak öğrencilere kimyanın ana dalları üzerine genel bir bakış sunar. Tartışılan her konu için kimyasal prensipler; atomik ve moleküler yapıdaki temelleri ile birlikte sunulur. İşlenen konular atomik ve moleküler teoriden kimyasal reaktivite ve reaksiyonların açıklamalarına, kimyada nicel yöntemlere, sulu ortamlardaki reaksiyonlara, termokimya ve kimyasal enerji bilimine ve kimyasal bağ kurmaya kadar uzanır. Programı tamamlayan öğrenciler, ileri düzeyde kimya çalışmalarına ve kimyasal prensiplerin farklı alanlarda uygulanmasına yönelik sağlam temeller atmış olur.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/dept-chemistry/chemistry-program

İngiliz Dili ve Edebiyatı, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Bölüm öğrencileri iletişim becerilerini geliştirir, dil bilimiyle birlikte farklı türlerde İngiliz edebi eserlerini tarihsel, kültürel ve sanatsal bağlamlarında inceler, eleştirel düşünme ve argüman sunma yeteneklerini geliştirip artırır ve böylelikle öğretmenler, çevirmenler ve medya sektörü çalışanlarının yanı sıra sosyal kuruluşlar, araştırma kurumları ve yüksek lisans programları için gerekli becerileri elde etmiş olur.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/artssciences/departments/dell-home/english-major

Körfez Araştırmaları, M.A. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.A.)

İngilizce

2011 yılında başlatılan bu program, Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) üye devletlerinin yanı sıra İran, Irak ve Yemen üzerine bütünsel incelemeler sağlayan disiplinler arası müfredatıyla Orta Doğu’da türünün tek örneği lisansüstü programıdır. Bu program kapsamında siyaset bilimi, iktisat, tarih, edebiyat, uluslararası ilişkiler, güvenlik, enerji sektörü, ekoloji ve kültür alanlarına ilişkin konular yer almaktadır. Ayrıca bu program, mesleki tecrübe kazanmaları ve harç maliyetlerinin bir kısmını karşılamaları için öğrencilere başarıya dayalı staj ve asistanlık imkanları sunmakta, böylece onları gelecekteki profesyonel ve akademik hayatlarına hazırlamaktadır. Program, İngilizce dilinde işlenen akşam derslerinden oluşur ve çalışanlar için oldukça uygundur. Öğrencilerin Körfez Araştırmaları alanındaki akademik hayatlarına devam ederek doktora programına katılabilmeleri için bir zemin hazırlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/international-affairs/phd-gulfstudies

Körfez Araştırmaları, PhD programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 3-4 yıl

Eğitim Türü: Doktora (PhD)

İngilizce

2015 yılında başlatılan bu program, Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) üye devletlerinin yanı sıra İran, Irak ve Yemen üzerine bütünsel incelemeler sağlayan disiplinler arası müfredatıyla Orta Doğu’da türünün tek örneği lisansüstü programıdır. Bu program kapsamında siyaset bilimi, iktisat, tarih, edebiyat, uluslararası ilişkiler, güvenlik, enerji sektörü, ekoloji ve kültür alanlarına ilişkin konular yer almaktadır. Ayrıca bu program, mesleki tecrübe kazanmaları ve harç maliyetlerinin bir kısmını karşılamaları için öğrencilere başarıya dayalı staj ve asistanlık imkanları sunmakta, böylece onları gelecekteki profesyonel ve akademik hayatlarına hazırlamaktadır. Üç/dört yıllık bu program, İngilizce dilinde işlenen akşam derslerinden oluşur ve çalışanlar için oldukça uygundur. Son teknolojiyle donatılmış sınıflarda en güncel dersleri sunarak ve özgün bir bitirme tezi hazırlamalarına yardımcı olarak öğrencilere aktarılabilir beceriler sağlamak için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/international-affairs/phd-gulfstudies

Tarih, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Bu program, öğrencilerin günümüzü şekillendiren tarihsel nedenlerle ilgili farkındalıklarını geliştirir ve tarihsel mitler ile gerçekler arasındaki farkları tespit edip incelemeleri için gerekli becerileri sağlar. Özgürlükçü bir eğitim çerçevesinde sunulan giriş seviyesi ve ileri düzey dersler; eleştirel analiz ve muhakeme becerileri ile yazılı ve sözlü iletişim becerileri üzerine odaklanır. Öğrenciler; Körfez Tarihi, İslam Tarihi ve Avrupa Tarihi olarak üç ana odak alanı arasında seçim yapabilir. 30’dan fazla öğretim üyesi ile bölümdeki çeşitlilik sayesinde öğrencileri teknik, eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma, iletişim ve ekip çalışması becerileriyle birlikte başka birçok değerli bilgilerle donatarak benzersiz fırsatların kapısını açar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/humanities/ba-history

Uluslararası İlişkiler, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

Arapça

Bu çok disiplinli program; öğrencilere günümüz dünyasını şekillendiren ana bileşenleri anlamaları için araçlar ve uluslararası alanda kariyer yapmak için teorik bilgi ve pratik beceriler sağlar. Akademik programda çok sayıda konferans, seminer, çalıştay ve ders yer almaktadır. Üstelik yurt dışında eğitim alma fırsatları, Katar’da ve yurt dışında staj ve eğitim gezileri ile öğrenmeyi sınıf ortamının ötesine taşıyarak bireysel gelişimi artırır ve tecrübe kazandırır. 2006 yılında başlatılan Uluslararası İlişkiler Programı (IAP), çok ulusluluğu barındıran liderlik rolleri için öğrencileri yetiştirme konusunda ön saflarda yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/international-affairs/BA-int-affairs

Politika, Planlama ve Kalkınma, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Bu program; çevre, kamu politikası, enerji güvenliği, şehir planlaması ve kalkınması hakkında bilgi ve anlayış kazandırma üzerine odaklanan disiplinler arası bir programdır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası meselelere odaklanan bu program, mezunlarını bağımsız eleştirel düşünme, liderlik becerileri, küresel farkındalık, hoşgörü ve sosyal sorumluluk konularında bilgilendirerek giderek birbirine bağımlı hale gelen küresel toplulukta başarılı olmaları için hazırlamayı amaçlamaktadır. Programdan mezun olan kişiler, daha ileri eğitim ve hem kamu hem özel sektördeki profesyonel kariyerleri için hazır olacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/artssciences/departments/international-affairs/BA-ppd

Kitlesel İletişim, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Bu program, Kitlesel İletişim alanlarında güçlü bir teorik ve kavramsal anlayış sağlar; yazılı ve sözlü becerilerin yanında düzenleme becerilerini geliştirir ve veri toplama, analiz etme ve raporlama dahil öğrencilerin iletişim ve kitlesel medya ile ilişkili araştırmalar yürütmesini sağlar. Söz konusu program, çeşitli kitlesel iletişim unsurları üzerinde yoğunlaşarak stratejik iletişim (halkla ilişkiler/reklamcılık), yayın, basılı ve çevrimiçi gazetecilik alanlarında kariyer edinmelerini sağlamak üzere öğrencilerini hazırlar ve öğrencilerin kitlesel iletişime ilişkin meseleleri ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte eleştirel, özgün ve bağımsız bir şekilde ele almaları için entelektüel bir ortam oluşturur.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/mass-comm/ba-mass-comm

Malzeme Bilimi ve Teknolojisi, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program, öğrencilere ileri düzey disiplinler arası bilgi birikimi sunar ve malzemeler, biyomateryaller, yeni alaşımlar ve modern teknoloji hedeflerine uygun belirli malzemeler üzerine odaklanarak endüstride ya da akademide kariyerlerinde başarılı olmaları için gerekli beceri ve eğitimi sağlar. Program mezunları; iş birliği içinde çalışmak, bağımsız ve çok disiplinli araştırmalar yürütmek, etkili bir şekilde iletişim kurmak ve sürdürülebilirliği artırarak dünyadaki zorlukları çözmek için ne gibi roller edinebileceklerini anlayacakları son derece iyi bir eğitimden geçmiş olacaktır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/msp/programs/MScMatScience

Korozyon, Lisansüstü Sertifika programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program:

İngilizce

Korozyon alanında Lisansüstü Sertifikanın ayırt edici özelliği, öğrencinin (i) korozyon hızını tahmin etmek için gereken farklı korozyon parametrelerini çıkarmak amacıyla laboratuvarda korozyon deneyleri yaparak, (ii) korozyon biçimini anlamak için yüzey ve kütle karakterizasyonu yaparak ve (iii) bunu bir alaşımın bileşiği ile bağdaştırarak elde edeceği uygulamalı deneyimdir. Program tamamlandıktan sonra tüm mezunların, petrol ve gaz endüstrisine ek olarak kimya ve petrokimya endüstrilerinde işe alınmaları olasıdır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/msp/programs/grad-cert-corrosion

Uygulamalı İstatistik, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Katar’da istatistik alanında ilk yüksek lisans programı olan bu uygulamalı program, uygulamalı istatistikler alanında ileri düzey eğitim, danışmanlık veya ortak araştırma ortamında istatistiklere maruz kalma ve çeşitli ana dallarda uzmanlık dersleri sağlar. Program, öğrencileri istatistik eğitimine ve uygulamasına hazırlamayı, diğer alanlarda ileri derecelere devam eden öğrencilere ileri seviye araştırma uzmanlığı sağlamayı ve istatistik veya ilgili bir alanda doktora çalışmalarına hazırlanan öğrencilerin istatistiksel eğitimlerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/msp/programs/msc-app-stat

Matematik, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 3 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu program, Aktüerya Matematiği ve Uygulamalı Matematik alanlarına odaklanmaktadır. Disiplinler arası yapısıyla, 24 kredilik gerektiren yan dal alanlarıyla birlikte çeşitli çok disiplinli dersler arasından uzmanlığa yönelik, genel veya serbest seçmeli derslerle geniş bilgi tabanlı zorunlu dersler sunan bir yapıya sahiptir. Ayrıca eğitim programı, iş piyasasının güncel eğilimlerini göz önünde bulundurarak teori ve pratik uygulamalar arasında bir denge sağlar. Bu çok yönlülük, mezunlarımızı finans sektörleri, endüstri, işletme, eğitim ve devlet veya ticari kuruluşlar gibi çeşitli sektörlerde istihdam edinme becerisiyle donatır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/msp/programs/bsc-math

İstatistik, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Uygulamalara yönelik olan bu program, uygulamalı istatistik ile birlikte olasılığa ve matematiksel istatistiğe giriş derslerine odaklanan bir istatistik ana dalı programı sunmaktadır. Eğitim programı, öğrencilere veri analizinde beceri, uzmanlık ve yeterlilik sağlamak ve aynı zamanda çeşitli matematik dersleri aracılığıyla öğrencide mantıksal ve rasyonel düşünme becerisi geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler yan dal olarak bilgisayar bilimi veya işletme alanını seçebilirler. Ayrıca öğrencilere sosyoloji, biyomedikal bilim veya ilgi duydukları farklı bir uygulama alanına odaklanma fırsatı sunulur.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/msp/programs/bsc-stat

Uygulamalı İstatistik, Lisansüstü Sertifika programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program: Lisansüstü Sertifika

İngilizce

Adayların temel bilimler, mühendislik, ziraat veya ilgili alanlarda lisans eğitimini tamamlamış olması gerekir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/msp/programs/GradCertAppStat

Psikoloji, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Bu program; öğrencileri sorular sorarak öğrenmeye, eleştirel düşünmeye, etkili iletişim ve fikir birliği oluşturma becerilerini geliştirmeye teşvik eder. Öğrenciler; temel kavramlar, bilimsel akıl yürütme ve yaratıcı düşünme, etik anlayış ve mesleki terminoloji kullanımı hakkında temel bilgi ve anlayışlarını geliştirirler. Program, öğrencileri öğretmenlik, araştırma ve klinik hizmetler gibi psikolojinin farklı uygulama alanlarında başarılı bir kariyer için hazırlar ve çalışmalarını lisans programının ötesinde de sürdürmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/social-sciences/programs/BA-Psychology

Sosyal Hizmetler, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Programın misyonu; eleştirel ve stratejik düşünebilen, hayat boyu öğrenmeye devam eden ve fikirleriyle diğerlerine dokunabilen sosyal hizmetler uzmanları yetiştirmektir. Giriş seviyesi sosyal hizmetler uzmanlığı uygulaması için gerekli bilgi, beceri ve değerler; Katar kültürü, iş ahlakı ve değerlerinin duyarlılığını ve entegrasyonunu destekleyen bir ortamda öğretilir. Öğrenciler, liderlik rolleri ve dinamik yirmi birinci yüzyıl dünyasının zorlukları için donanımlı hale gelir. Aynı zamanda mevcut en iyi bilimsel kanıtlar ve iş etiği rehberliğinde kendi alanlarında uygun bir strateji kurmak için özel olarak eğitilirler. Öğrenciler, giriş seviyesi sosyal hizmetler uzmanlığı için hazırlanır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/social-sciences/programs/BA-Socialwork

Sosyoloji, lisans programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.A.)

İngilizce

Öğrenciler, sosyolojinin ve yakından ilgili sosyal bilimler dallarının ayrılmaz bir parçası olan temel yöntemler ve teoriler konusunda eğitim görürler. Bu eğitim, çeşitli uygulama ve araştırma odaklı alanlara önemli katkılarda bulunabilecek mezunlar yetiştirmek için uygulama deneyimi ve araştırma becerileri ile bir arada sunulur. Sosyoloji programındaki dersler, hem bölge hakkında güçlü bir sosyal ve kültürel anlayış inşa edecek hem de kültürel çeşitliliğe ve diğer yaşam biçimlerine karşı farkındalık ve saygı ile dünya vatandaşları yetiştirecek şekilde yapılandırılmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/social-sciences/programs/BA-Sociology

Spor Bilimleri, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Spor Bilimleri ana dalı, Spor Yönetimi ile birlikte Egzersiz ve Fitness alanlarındaki artan ihtiyacı karşılamak için geliştirilmiştir. Öğrenciler; insan anatomisi ve biyomekaniğinin temellerine ve sağlık durumunun değerlendirilmesine ek olarak sağlık ve zindelik programları oluşturulmasını ve egzersiz ve fiziksel aktiviteye yönelik fizyolojik temelleri de öğreneceklerdir. Bu programın disiplinler arası yapısı sebebiyle öğrenciler; spor topluluklarında fitness ve sağlıklı yaşam tarzı savunucusu olmanın yanı sıra kişisel antrenörlük ve koçluk, spor kurumu ve spor etkinlikleri yöneticiliği, spor tesisleri yöneticiliği, ulusal ve uluslararası spor birliği görevlisi gibi çeşitli istihdam fırsatlarına erişim sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/artssciences/departments/sports-science/bsc-sports-science

İşletme Fakültesi (CED)

Muhasebe, BBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (BBA)

İngilizce

Muhasebe bölümü öğrencileri, derslerini kişisel ilgi alanlarını ve mesleki gelişimlerini ilerletecek şekilde düzenleyebilir. Arzu ettikleri takdirde öğrenciler Maliye ve Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) yan dallarını seçebilirler. Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesine ek olarak daha farklı türde birçok muhasebe dersleri bulunmaktadır. Bu program, ilk günden itibaren ilgili disiplinlerde yüksek kaliteli öğretim sunar ve daha sonraki yıllarda vaka çalışmaları, projeler ve seçmeli dersler de entegre sunulan eğitim programını daha da yüksek bir seviyeye taşır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/academic-departments/accounting/accounting

Muhasebe, MBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (MBA)

İngilizce

Muhasebe Yüksek Lisansı (MAC), muhasebe alanında oldukça ileri düzey bir programdır. Öğrencilerin çeşitli sektörlerde üst yönetim pozisyonlarında ve finansal pozisyonlarda ilerlemelerini sağlamak için muhasebe bilgilerini geliştirme konusunda en modern uygulamalı eğitimler sunulur. Adaylara, hızla değişen ve karmaşık iş ortamıyla başa çıkmaları için gerekli olan ileri seviye teknik, finansal ve yönetimsel beceriler sağlar. Bu program; profesyonel sertifikalar elde etmek veya akademik alanda ilerlemek (ör. doktora) isteyenleri veya finansal yönetim alanında sağlam bir kariyer inşa etmek isteyenleri desteklemeyi amaçlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/programs/graduates/mac

İşletme, MBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (MBA)

İngilizce

İşletme ve İktisat Fakültesi MBA programı; işletme müfredatında edinilen akademik temeli, kişisel ve profesyonel gelişime yönelik çeşitli fırsatlarla birleştiren bütünsel bir yaklaşımla liderler yetiştirir. Katar Üniversitesi MBA programı, AACSB akreditasyonuna sahiptir. Seviyeye uygun liderlik yetkinlikleri oluşturmaya yönelik MBA modeli ile öğrencilere, çalıştıkları kuruluşlar ve topluluklar için kayda değer olumlu katkılar yapmaları için bilgi, anlayış ve beceriler kazandırır. Programa kabul edilen öğrenciler dilerlerse programın sunduğu Girişimcilik ya da İş Analizi alanlarından birini seçebilir ya da herhangi bir alan seçmeden eğitimlerini sürdürebilirler.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/programs/graduates/mba

Katar, ulusun genel yaşamı ve gelişimi için gerekli temelleri sağlayan derin kültürel köklere sahip, dinamik ve modern bir toplumdur. Burada geleneksel nezaket ve misafirperverlik; modern yaşam tarzı, iş dünyası ve çağdaş teknolojilerle bir arada yer alır.

İşletme, PhD programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 3-4 yıl

Eğitim Türü: Doktora (PhD)

İngilizce

Bu program, öğrencileri modern bilgi, beceri ve araçlara sahip olan ve Katar ve ötesinde kayda değer bir fark yaratan, etkin üniversite öğretim görevlisi ve araştıran bilim insanları olmaya hazırlar. Program; muhasebe, iktisat, bilişim sistemleri, yönetim ve pazarlama olmak üzere beş disiplinde işlev gösteren, bilgi ve uygulamanın ilerlemesine katkıda bulunan, titiz öğretim ve araştırmalarla söz konusu hedeflerini gerçekleştirir. İşletme Yönetimi PhD programı, AACSB akreditasyonuna sahiptir. 

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/programs/graduates/phd-business

İktisat, BBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (BBA)

İngilizce

İktisat bölümü öğrencileri, kişisel ilgi alanlarını ve mesleki gelişimlerini ilerletecek şekilde derslerini düzenleyebilir. Arzu ettikleri takdirde öğrenciler Maliye ve Uluslararası İşletme yan dallarını seçebilirler. Farklı türde birçok iktisat dersi sunulur. Bu program, ilk günden itibaren işletme ve iktisat alanlarında yüksek kaliteli öğretim sunar ve daha sonraki yıllarda vaka çalışmaları, projeler ve seçmeli dersler de entegre sunulan eğitim programını daha da yüksek bir seviyeye taşır. Öğrenciler üçüncü sınıfta İşletme ve İktisat Fakültesi staj programına katılırlar. 

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/academic-departments/finance/program

Maliye, BBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (BBA)

İngilizce

Maliye bölümü öğrencileri, kişisel ilgi alanlarını ve mesleki gelişimlerini ilerletecek şekilde derslerini düzenleyebilir. Arzu ettikleri takdirde öğrenciler İktisat, Muhasebe, Uluslararası İşletme, Yönetim, Yönetim Bilgi Sistemleri (MIS) yan dallarını seçebilirler. Farklı türde birçok maliye dersi sunulur.

Bu program, ilk günden itibaren işletme ve iktisat alanlarında yüksek kaliteli öğretim sunar ve daha sonraki yıllarda vaka çalışmaları, projeler ve seçmeli dersler de entegre sunulan eğitim programını daha da yüksek bir seviyeye taşır. Öğrenciler üçüncü sınıfta İşletme ve İktisat Fakültesi staj programına katılırlar. 

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/academic-departments/finance/program

Maliye, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Programın amacı, finansla ilişkili çeşitli alanlarda üst düzey yönetici ve liderlik pozisyonları için öğrencileri hazırlayarak yüksek nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu program, AACSB akreditasyonuna sahiptir. Program, mezunlarını Katar ve ötesinde kayda değer bir fark yaratmak için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle donatır. Bu program, öğrencilerin bir finans uzmanından beklenen becerileri kazanmalarını ve finans alanında bilimsel araştırma yapma becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/programs/graduates/Master-of-Science-in-Finance

Yönetim, BBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (BBA)

İngilizce

Yönetim programı, öğrencileri günümüz kurumlarında liderlik ve sorumluluk gerektiren pozisyonlar için hazırlamayı amaçlar. Bu program, ilk günden itibaren ilgili disiplinlerde yüksek kaliteli öğretim sunar ve daha sonraki yıllarda vaka çalışmaları, projeler ve seçmeli dersler de entegre sunulan eğitim programını daha da yüksek bir seviyeye taşır. Eğitim programı; öğrencilerin iş planlaması, problem çözme ve karar verme alanlarındaki öz güvenlerini ve profesyonel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için gerçek dünyadaki modern yönetim anlayışına dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

www.qu.edu.qa/business/academic-departments/management/program/Management_Major

Yönetim Bilişim Sistemleri, BBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (BBA)

İngilizce

Yönetim programı, öğrencileri günümüz kurumlarında liderlik ve sorumluluk gerektiren pozisyonlar için hazırlamayı amaçlar. Bu program, ilk günden itibaren ilgili disiplinlerde yüksek kaliteli öğretim sunar ve daha sonraki yıllarda vaka çalışmaları, projeler ve seçmeli dersler de entegre sunulan eğitim programını daha da yüksek bir seviyeye taşır. Öğrencilere bilgi sistemlerinde kariyer edinmeleri, araştırma yapmaları ve iş dünyası ile etkileşim kurmaları için akademik, teknik ve mesleki bilgi ve beceriler kazandırır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/academic-departments/accounting/MISProgram

Pazarlama, BBA programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (BBA)

İngilizce

Pazarlama bölümü öğrencileri; kapsamlı araştırmalar yoluyla müşteri ihtiyaçlarını anlayabilecek, pazarlama teorilerini yeni fikirlerle birlikte ürün ve hizmet alanlarına uygulayabilecek ve bu kavramları aktarmak için yaratıcı yollar geliştirebileceklerdir. Bu program, ilk günden itibaren ilgili disiplinlerde yüksek kaliteli öğretim sunar ve daha sonraki yıllarda vaka çalışmaları, projeler ve seçmeli dersler de entegre sunulan eğitim programını daha da yüksek bir seviyeye taşır. Eğitim programı; öğrencilerin iletişim kampanyaları, pazar araştırmaları, müşteri ilişkileri oluşturma veya yeni ürün ve hizmet geliştirme ve yönetme alanlarındaki öz güvenlerini ve profesyonel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için gerçek dünyadaki modern pazarlama anlayışına dayanmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/academicdepartments/management/program/Marketing_Major

Pazarlama, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Programın amacı, pazarlamayla ilişkili çeşitli alanlarda üst düzey yönetici ve liderlik pozisyonları için öğrencileri hazırlayarak yüksek nitelikli profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu program, AACSB akreditasyonuna sahiptir. Program, mezunlarını Katar ve ötesinde kayda değer bir fark yaratmak için ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerilerle donatır. Program ayrıca pazarlama alanındaki araştırmalarına ileri düzeyde devam etmek isteyen öğrencileri bu yolculuğa hazırlamayı amaçlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/business/programs/graduates/msc-marketing

Eğitim Fakültesi (CED)

İlköğretim Öğretmenliği, B.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Ed.)

Arapça

Bu program, ilköğretimde becerikli, bilgili ve kendini işine adamış öğretmenler ve Katar devlet okullarındaki öğrencilere birinci sınıf bir eğitim sağlayacak liderler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler; okul öncesi, matematik ve fen, Arapça ya da İngilizce alanlarından birini seçerler.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/undergraduate/primary-program

İlköğretim Öğretmenliği, Diploma programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1,5 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program: Diploma

Arapça

Bu program, ilköğretim çağındaki çocukları yetiştirmeye kendini adamış eğitimciler ve diğer profesyoneller için eğitim ve alan temelli pratik imkanı sağlar. Bu programın amacı, eğitimcileri Katar’daki devlet okullarında izlenen müfredatı öğretmeye hazırlamaktır. Program, çocukları en yüksek uluslararası standartlarda eğitim hedeflerine ulaşmaya hazırlayacak yetkin ve motive öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sınıflar alana göre ayrılır ve öğrenciler program derslerinde öğrenilen becerileri gözlemleyerek ve uygulayarak eğitim alır.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/primary-diploma

Ortaokul Öğretmenliği, B.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Ed.)

Arapça

Bu program; ortaöğretimde becerikli, bilgili ve kendini işine adamış öğretmenler ve Katar devlet okullarındaki öğrencilere birinci sınıf bir eğitim sağlamada liderler yetiştirmeyi amaçlar. Öğrenciler; İslam araştırmaları, sosyal bilgiler, matematik, Arapça, İngilizce, biyoloji ve kimya alanları arasından çeşitli öğretim planlarından seçimini yapar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/undergraduate/secondary-program

Ortaöğretim Öğretmenliği, Diploma programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program: Diploma

Arapça

Bu program, ortaöğretim çağındaki çocukları yetiştirmeye kendini adamış eğitimciler ve diğer profesyoneller için eğitim ve alan temelli pratik imkanı sağlar. Bu programın amacı, eğitimcileri Katar’daki devlet okullarında izlenen müfredatı öğretmeye hazırlamaktır. Program, çocukları en yüksek uluslararası standartlarda eğitim hedeflerine ulaşmaya hazırlayacak yetkin ve motive öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sınıflar alana göre ayrılır ve öğrenciler program derslerinde öğrenilen becerileri gözlemleyerek ve uygulayarak eğitim alır.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/secondary-diploma

Okul Öncesi Öğretmenliği, Diploma programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program: Diploma

Arapça

Bu program, okul öncesi çağındaki çocukları yetiştirmeye kendini adamış eğitimciler ve diğer profesyoneller için eğitim ve alan temelli pratik imkanı sağlar. Bu programın amacı, eğitimcileri Katar’daki devlet okullarında izlenen müfredatı öğretmeye hazırlamaktır. Program, çocukları en yüksek uluslararası standartlarda eğitim hedeflerine ulaşmaya hazırlayacak yetkin ve motive öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sınıflar alana göre ayrılır ve öğrenciler program derslerinde öğrenilen becerileri gözlemleyerek ve uygulayarak eğitim alır.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/early-childhood-diploma

Eğitim Liderliği, M.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Ed.)

İngilizce

Bu program; çeşitli eğitim kurumlarında liderlik etme ve dönüştürme yeteneğine sahip başarılı öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program; öğrencilerine, eğitimde dönüşümü ve sürekli gelişimi hayata geçirecek seçkin liderler olarak görev alma imkanı veren teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazandırır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/master-leadership

Engelli Öğretmenliği, B.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Ed.)

Arapça

Bu program, engelli çocukların ve gençlerin hayatlarında fark yaratmak isteyen kadın öğrencilere yönelik olarak okul öncesi programlarda, K-12 eğitimi ve özel eğitim merkezleri için Katarlı olan özel eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlar. Okul öncesi özel eğitim, okul tabanlı özel eğitim ve ileri derece ve ağır engelliler olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz üç alan yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/undergraduate/special-Program

Engelli Öğretmenliği, M.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 3 dönem

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Ed.)

İngilizce

Bu program, engelli öğrencileri yetiştirmeye kendini adamış eğitimcileri ve diğer profesyoneller için eğitim ve alan temelli pratik imkanı sağlar. Sınıflar alana göre ayrılır ve öğrenciler program derslerinde öğrenilen becerileri gözlemleyerek ve uygulayarak eğitim alır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/master-special-education

Engelli Öğretmenliği, Diploma programı

Kısa Dönem Program

Eğitim Süresi: 1,5 yıl

Eğitim Türü: Kısa Dönem Program: Diploma

Arapça

Bu program, engelli çocukları yetiştirmeye kendini adamış eğitimciler ve diğer profesyoneller için eğitim ve alan temelli pratik imkanı sağlar. Bu programın amacı, eğitimcileri Katar’daki devlet okullarında izlenen müfredatı öğretmeye hazırlamaktır. Program, çocukları en yüksek uluslararası standartlarda eğitim hedeflerine ulaşmaya hazırlayacak yetkin ve motive öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sınıflar alana göre ayrılır ve öğrenciler program derslerinde öğrenilen becerileri gözlemleyerek ve uygulayarak eğitim alır.

Daha fazla bilgi için: http://www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/special-diploma

Beden Eğitimi Öğretmenliği, B.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Ed.)

Arapça

Yakın zamanda yeniden başlatılan bu program; öğretmen adaylarını, yüksek kaliteli öğretme ve öğrenme açısından gerekli bilgi, beceri ve eğilimlerle donatarak beden eğitimi alanında ve pedagojide uzmanlığa sahip bilgili öğretmenler olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/undergraduate/physical-education-program

Sanat Eğitimi, Öğretimi ve Değerlendirmesi, M.Ed. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Ed.)

İngilizce

Sanat Eğitimi, Öğretimi ve Değerlendirmesi, eğitimciler ve eğitim sektöründeki liderler için tasarlanmıştır. Programdan mezun olabilmek için 20.000 kelimelik bitirme tezi gerekir. Bu programın en dikkat çekici özelliklerinden biri de öğrencilere, dersler ve araştırmalarla eğitim, pedagoji ve değerlendirmeden oluşan üç önemli alanda kendilerini geliştirme fırsatı sunmasıdır. Bu programa katılan öğrenciler; Eğitim, Müfredat Tasarımı ve Değerlendirme alanlarında becerilerini ve uzmanlıklarını geliştirme fırsatına sahip olur.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/education/academic-programs/graduate/arts-in-curriculum

Mühendislik Fakültesi (CENG)

Mimarlık, B.Arch. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 5 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Arch)

İngilizce

Bu çok yönlü program eleştirel düşünmeyi teşvik eder ve öğrencinin Katar ve bölgedeki mimarlık mesleğine aktif katılım yoluyla, inşa edilmiş çevreyi önemli ölçüde iyileştirme yeteneğini geliştirir. 

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/architecture/programs

Kentsel planlama ve tasarım, MUPD programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (MUPD)

İngilizce

Kentsel Planlama ve Tasarım Yüksek Lisans (MUPD) programı, kentsel planlama ve tasarım alanlarında mesleki eğitim sunar. Bu program, lisansüstü öğrencilerin disiplinler arası planlama ve tasarım süreçlerinde analiz, değerlendirme, karşılaştırma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesine odaklanan bir bakış açısıyla tasarlanmıştır. MUPD programı, kentsel planlama ve tasarım alanıyla ilgili zorlukları ve fırsatları ele almaktadır. Konum, kültür, çevre, ekonomi, tarih ve teoriye yönelik ortak ilgi alanlarıyla bu program, Doha şehrinin küresel deneyiminden faydalanır. Öğrenciler, mesleki becerilerini mezuniyetten sonra çeşitli devlet kurumlarında, özel işletmelerde veya farklı alanlardaki kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda kullanabilir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-architecture

Kimya Mühendisliği, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Program müfredatı, Kimya Mühendisliği alanında laboratuvar deneyimini ve hesaplamaları temel alır. Bu program; malzeme ve enerji dengesi, termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle aktarımı ve kontrolü, reaksiyon mühendisliği ve santral ve tesis tasarımı alanlarında temel bilgileri geliştirmek amaçlı tasarlanmıştır. Ayrıca gaz prosesi, çevre, petrol mühendisliği ve polimer mühendisliği alanlarında çeşitli seçmeli derslerle öğrencilerin bilgilerini genişletebilmelerine imkan tanır. Bitirme projesi ve endüstriyel yaz eğitimi zorunludur.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/chemical/introduction

İnşaat Mühendisliği, B.Sc.

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu programda; matematik ve temel bilimler, genel eğitim, iletişim yeteneklerinin geliştirilmesi, mühendislik temelleri, temel ve ileri düzey inşaat mühendisi ders gereksinimleri ve tasarım deneyimi eksiksiz bir şekilde ele alınmaktadır. Profesyonel gelişimi ilerletmek için ek fırsatlar arasında endüstriyel eğitimler, saha ziyaretleri, sahada çalışan mühendisler tarafından yapılan sunumlar, araştırma projelerine ve yarışmalarına katılma fırsatı, ASCE Öğrenci Kulübüne katılım ve Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Birliği Ulusal Komitesi (IAESTE) Programı ile öğrenci değişim programlarına katılım yer alır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/civil/bs%E2%80%93civil

İnşaat Mühendisliği, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu programın yapısı, mühendislerin daha yetkin teknik uzmanlar olmasına ve insan ve proje yönetme becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Özgün araştırmalar yürütmek, Katar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde yüksek lisans programı çalışmasının önemli bir amacıdır. Öğrenciler, kendilerini güçlü teorik ve metodolojik temellerle donattıkça ve bağımsız araştırmalar yürütme becerilerini geliştirdikçe mevcut bilgi birikimine ek olarak inovasyona ve yeni bilgilerin oluşturulmasına katkıda bulunma yetkinliklerini bu program aracılığıyla geliştireceklerdir. Bu programın esas odak noktası, mühendislik araştırma sürecinin iyice anlaşılması ve mesleki becerilerin öğrenilmesidir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-civil

Bilgisayar Mühendisliği, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu program, entegre bilgisayar sistemlerinin bileşenleri olarak bilgisayar donanımının ve yazılımının tasarımı, analizi ve uygulamasını ele alır. Bir yönden bilgisayar bilimini (yazılım sistemleri), diğer yönden elektrik mühendisliğini (dijital donanım) içinde barındırır. Bu program; sayısal mantık, mikroişlemci sinyal işleme, bilgisayar arabirimi robotiği vb. alanlarda çeşitli uygulamalı laboratuvarlar sunarak öğrencilere sistem tasarımı ve uygulaması konusunda uygulamalı deneyim kazandırır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/computer/ce

Bilgisayar Bilimi, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu program, öğrencilere bilgisayar bilimi alanında sektörel açıdan bilgi, eğitim ve beceri sağlamayı ve kazandırmayı amaçlar. Matematiksel muhakeme, algoritmik düşünme ve programlama dahil bilgisayar bilimi temellerini kapsayan heyecan verici bir öğretim programı sunar. Ayrıca programlama, algoritmalar, veritabanları, ağ oluşturma, mobil ve web geliştirme, yazılım mühendisliği, büyük veri, makine öğrenimi ve bilgisayar güvenliği dahil tüm bilgisayar bilimi alanlarına uzanan uygulama deneyimi kazandırmak için proje odaklı dersler içerir. Bu program, son teknoloji olanaklar ve interaktif eğitimlerle yaratıcı bir öğrenme ortamı sağlar. 

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/computer/cs

Bilişim, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program, bilişim ile ilgili bir lisansüstü programdan beklenen üst düzey bilgi ve becerilere odaklanır; aynı zamanda odak noktası bilişim olmayan öğrencilere, tamamlayıcı bir yeterlilik programı sunarak kariyerlerini bilişim alanına yönlendirmek için fırsatlar sunar. Bu program, Bilişim Bilimi ve Ağ Sistemleri olmak üzere iki ana dal veya yoldan birini seçme fırsatı sunar. Öğrenciler ayrıca tez veya proje seçebilir; böylece bilişim alanındaki spesifik ilgi alanlarına odaklanma fırsatı sağlanır. Tüm dersler normal şartlarda öğleden sonra ve akşam işlenir. Öğrenciler, gelecekte sektördeki kariyerlerine yönelik şekilde ya da bilişim alanındaki çalışmalarını doktora ile ileri seviyeye götürmek üzere yetiştirilirler.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-computing

Elektrik Mühendisliği, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Elektrik Mühendisliği, belki de tüm mühendislik alanları arasında en geniş kapsama sahip disiplindir ve günümüz endüstrisinin neredeyse tüm sektörlerinde yer almaktadır. Nanoteknoloji ve implant biyomedikal cihazlar gibi küçük alanlara yayılan uygulamalardan, uzay keşfi ve uzak yıldızların incelenmesi gibi büyük alana yayılan uygulamalara kadar uzanan programın kapsamları arasında enerji üretimi, iletim ve dağıtım, kontrol, iletişim sistemleri, elektronik, enstrümantasyon, robot bilimi, biyomedikal mühendislik ve daha pek çok konu yer alır.

Daha fazla bilgi için: ww.qu.edu.qa/engineering/academics/electrical/B.Sc.-in-Electrical-Engineering

Elektrik Mühendisliği, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program, öğrencileri kamu ve özel sektörde kariyer yapmaya ve yüksek bilimsel başarılara ve ileri seviye bilgi birikimine götürecek ileri seviye araştırmalara hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu programın esas odak noktası, mühendislik araştırma sürecinin iyice anlaşılması ve mesleki becerilerin öğrenilmesidir. Elektrik Mühendisliği departmanındaki akademik fakülteler, elektrik mühendisliğinin günümüzdeki en önemli alanlarını kapsayan yüksek düzeyde akademik niteliklere sahiptir. Aktif bilimsel araştırmalara ek olarak fakülteler, ülkedeki mühendislik endüstrisinin hem kamu hem de özel sektörde (ör. Telekomünikasyon, Sistemler, Gaz Prosesi, Biyomedikal Mühendisliği ve Enerji) karşılaştığı önemli sorunları araştırmaya devam etmektedir. Devam eden bu faaliyet, departman ve endüstri arasında güçlü bir ortaklık oluşmasını sağlamıştır. 

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-electrical

Çevre Mühendisliği, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program; çevreye yönelik alanlarda bilgisini artırmak ve endüstriyel büyümenin yarattığı çevre sorunlarına, sürdürülebilir doğal kaynaklardan yararlanarak mühendislik çözümleri sunma konusunda deneyim kazanmak amacıyla lisansüstü çalışmalarına devam etmek isteyen mühendislik ve bilim dalları mezunlarını hedef alan çok disiplinli bir eğitim programına sahiptir. Bu program;

yüksek lisans öğrencilerine, doğal kaynakların yoğun olarak kullanıldığı günümüz dünyasında yaşanan çevre sorunlarını ele almaları için gerekli çevre, mühendislik tasarımı ve problem çözme becerilerine ilişkin sağlam bilimsel temelleri kazandırır. 
Çevre mühendisliği yüksek lisans programı müfredatı, hem çalışan mühendislere hem de araştırma odaklı bir kariyer yapmayı düşünenlere fayda sağlamak için tasarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-env-eng

Gaz ve Proses Mühendisliği, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu zorlayıcı ve değerli programın esas amacı; kimya mühendisliği, petrol üretimi, gaz işlenmesi, petrol ürünlerinin rafine edilmesi ve sürdürülebilir gaz ve proses geliştirmeye yönelik araştırma yöntemleri uygulayabilecek disiplinler arası konular hakkında derin bilgi birikimine sahip, yüksek nitelikli gaz ve petrol teknolojisi proses mühendisleri yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar, Katar’da ve bölgedeki proseslerin ve ürünlerin tasarımında ve farklı hidrokarbon ve gaz proses tesislerinin operasyonunda liderlik rolleri üstlenebilecektir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-gas-eng

Endüstri ve Sistem Mühendisliği, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Endüstri ve Sistem Mühendisliği (ISE); insan, malzeme ve ekipman sistemlerini tasarlamak, belirlemek ve tahminde bulunmak ve bu sistemlerden elde edilen sonuçları analiz etmek üzere mühendislik analizi ilkeleri ve yöntemleriyle beraber matematik, fizik ve sosyal bilimler alanlarında uzman bilgi ve becerileri kullanarak entegre insan, malzeme ve ekipman sistemlerinin tasarımı, iyileştirilmesi ve kurulumu ile ilgilidir. Söz konusu sistemlerin performansını optimize etmeyi amaçlayan ISE disiplininin ayırt edici özelliği ise bu hedefe; mevcut kaynakları sosyal ve fiziksel ortamları bozmadan, en verimli şekilde kullanarak insan, makine, malzeme ve bilgi entegrasyonu yoluyla ulaşmasıdır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/mie/ie

Makine Mühendisliği, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu program, makine mühendislerinin planlama, cihaz ve sistem oluşturma ve projelerin ustaca yönetilmesindeki rolünü ön plana çıkarır. İlgili mekanik cihazların tasarımı, üretimi ve operasyonu dahil mekanik ve termal enerjinin üretimi, dönüştürülmesi, aktarımı ve kullanılmasına önem verilir. Eğitimin odak noktası, bilgisayar ve bilgi teknolojisinin kullanımı, iletişim ve ekip çalışması becerilerinin geliştirilmesidir. Bazı beşeri unsurlar da eğitim kapsamında ele alınmaktadır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/academics/mie/me

Makine Mühendisliği, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program, farklı türlerde zorlayıcı ve faydalı mühendislik deneyimleri sunan, araştırma yoğunluklu bir programdır. Araştırma konuları arasında enerji, termo-akışkanlar, malzeme bilimi ve mühendisliği, otomotiv, havacılık, sürdürülebilir tasarım, alternatif enerji teknolojileri, üretim prosesleri, korozyon bilimi ve önlenmesi, bilgisayarlı makine bilimi, yanma, proses optimizasyonu ve biyomedikal mühendislik yer alır. Bu program, hem genel ölçüde hem de ileri düzeyde uzmanlık alanlarına (örneğin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Üretim Sistemleri) yönelik şekilde uyarlanabilir; uygulamalı ve temel araştırmaları kapsar ve endüstriyel sektördeki istihdam olanakları için öğrencileri hazırlar. Öğrenciler, aynı zamanda Makine Mühendisliği alanında doktora eğitimlerine devam etmek üzere hazır olurlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-mechanical

Mühendislik Yönetimi, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program; lisansüstü öğrencilerinin problem çözme teknikleri, disiplinler arası takım çalışması ve mühendislik yönetimi problemlerinin eleştirel analizinde rekabetçi beceriler geliştirmelerini, yerel ve bölgesel endüstri ile ilgili mühendislik yönetimi alanlarında derinlemesine yeterlilik kazanmalarını, değişikliklere uyum sağlayarak ve bu değişikliklere yanıt vererek, bilgi tabanlı bir ekonominin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çevresel, toplumsal, küresel ekonomik ve teknolojik yönler hakkında derin bir anlayış geliştirmelerini ve son olarak da Katar’ın ve Körfez bölgesinin gelişimini devam ettirmeye yardımcı olacak sektörlerde veya kamu alanlarında başarılı bir mühendislik yönetimi kariyeri oluşturmalarını sağlar.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/graduate/master-meng

Mühendislik, PhD. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 3-5 yıl

Eğitim Türü: Doktora (PhD.)

İngilizce

Bu program, öğrencilere en yüksek düzeyde bilimsel başarıya götüren araştırmalarda yoğun bir ileri eğitim sunar ve öğrencilerin inovasyon öncüleri olarak yeni zorlukları ele almaları için bağımsız olarak araştırma yapmalarını sağlar. Öğrencilerin kendilerini güçlü teorik ve metodolojik temellerle donatmaları ve bağımsız şekilde araştırma yapma becerilerini geliştirmeleri beklenir. Mimarlık, Şehir Planlama, Kimya Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mühendislik Yönetimi, Çevre Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ana dallarında, geleneksel ya da araştırma yoğunluklu bir yol arasından seçim yapabilirler.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/engineering/research/graduatestudies/phd-program

Katar, ulusun genel yaşamı ve gelişimi için gerekli temelleri sağlayan derin kültürel köklere sahip, dinamik ve modern bir toplumdur. Burada geleneksel nezaket ve misafirperverlik; modern yaşam tarzı, iş dünyası ve çağdaş teknolojilerle bir arada yer alır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi (CHS)

Biyomedikal Bilim, B.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Lisans (B.Sc.)

İngilizce

Bu program, Sağlık Bilimleri Fakültesi (CHS) Biyomedikal Bilimleri Departmanı (BMS) tarafından verilmektedir. Eğitim yapısı, öğrencilerin ilk iki yıl boyunca 33 kredi saatlik zorunlu derslerle birlikte ana dalı destekleyici zorunlu şartları yerine getirdikleri 2+2 modeli olarak tasarlanmıştır. Son iki yıl BMS bölüm şartlarını içerir. 20 haftalık son dönemde öğrencilerin Hamad Medical Corporation'a bağlı hastanelerdeki çeşitli laboratuvar bölümlerinde dönüşümlü olarak çalıştıkları 5 ayrı klinik uygulama dersi yer alır.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/chs/biomedical-sciences/undergraduate-program

Biyomedikal Bilim (İleri Seviye Klinik Uygulamalar), M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program, öğrencilere Katar’da tıbbi laboratuvar ve biyomedikal araştırma uzmanları olmaları için gereken bilgi ve teknik becerileri sağlar. Yüksek kaliteli öğretim üyesi kadrosu, programın öğretim ve araştırma konusundaki ihtiyaçlarına büyük ölçüde katkıda bulunur. Teori ve uygulamanın dengeli bir şekilde bir araya getirilmesi, bu programın güçlü yönlerinden biridir. Öğrenciler, tez veya proje seçenekleri arasından seçimlerini yapabilir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/chs/biomedical-sciences/post-graduate/advanced-clinical-practice/about

Biyomedikal Bilim (Laboratuvar Yönetimi), M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Bu program, öğrencilere Katar’da tıbbi laboratuvar ve biyomedikal araştırma uzmanları olmaları için gereken bilgi ve teknik becerileri sağlar. Yüksek kaliteli öğretim üyesi kadrosu, programın öğretim ve araştırma konusundaki ihtiyaçlarına büyük ölçüde katkıda bulunur. Teori ve uygulamanın dengeli bir şekilde bir araya getirilmesi, bu programın güçlü yönlerinden biridir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/chs/biomedical-sciences/post-graduate/biomedical-laboratory-management

Biyomedikal Bilim, PhD. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 4 yıl

Eğitim Türü: Doktora (PhD.)

İngilizce

Ortak Doktora Programları, Katar’daki yeni nesil sağlık bilimciler ve araştırma liderleri olarak Biyomedikal Bilim alanında doktora yapan adayları yetiştirmeyi amaçlar. Bu program, biyomedikal bilimlerin çeşitli alanlarındaki hızlı çözüm alınması gereken araştırma problemlerini ele almak ve bunlara çözümler sunmak için doktora düzeyinde bilim insanları yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Başarılı adaylar; kapsamı ve derinlik açısından yayınlanmış sonuçları temel alacak ve Katar’daki temel sağlık problemleri hakkında adayın uzmanlığını sergileyecek bir araştırma projesi tamamlarlar. Ortak çalışmaya dayalı meslekler arası sağlık eğitimi, öğrencilere; öğrencinin odaklandığı ilgi alanına bağlı şekilde ileri seviye eğitimin kişisel bir seviyeye yönlendirildiği geniş çaplı bir eğitim zemini sağlayan ortak ana dersler sunar. Eğitim programının iş birliğine açık yapısı sayesinde, ek ders ihtiyacı olan öğrenciler, araştırma çalışmalarını geniş bir ders kapsamından yararlanarak tamamlayabilir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/chs/biomedical-sciences/post-graduate/phd/about

Genetik Danışmanlık, M.Sc. programı

Diploma Programı

Eğitim Süresi: 2 yıl

Eğitim Türü: Yüksek Lisans (M.Sc.)

İngilizce

Katar Üniversitesi’nde Genetik Danışmanlık alanında yüksek lisansa kabul edilen öğrenciler; dersler, araştırmalar, seminerler ve klinik yerleştirmeler üzerinden öğrenerek Genetik Danışmanlık uygulamalarındaki bilgilerini ve yeterliliklerini ilerletirler. Mezunlar mesleklerini, mesleğin etik, yasal ve profesyonel ilke ve değerlerine uygun şekilde icra edebilecektir.

Daha fazla bilgi için: www.qu.edu.qa/chs/biomedical-sciences/post-graduate/genetic-counselling/about

Katar, ulusun genel yaşamı ve gelişimi için gerekli temelleri sağlayan derin kültürel köklere sahip, dinamik ve modern bir toplumdur. Burada geleneksel nezaket ve misafirperverlik; modern yaşam tarzı, iş dünyası ve çağdaş teknolojilerle bir arada yer alır.

Katar, ulusun genel yaşamı ve gelişimi için gerekli temelleri sağlayan derin kültürel köklere sahip, dinamik ve modern bir toplumdur. Burada geleneksel nezaket ve misafirperverlik; modern yaşam tarzı, iş dünyası ve çağdaş teknolojilerle bir arada yer alır.

Katar, ulusun genel yaşamı ve gelişimi için gerekli temelleri sağlayan derin kültürel köklere sahip, dinamik ve modern bir toplumdur. Burada geleneksel nezaket ve misafirperverlik; modern yaşam tarzı, iş dünyası ve çağdaş teknolojilerle bir arada yer alır.

Hukuk Fakültesi (LAWC)

Tıp Fakültesi (CMED)

Eczacılık Fakültesi (CPH)

İslam Hukuku ve İslami Araştırmalar Fakültesi (CSIS) 

Diş Hekimliği Fakültesi (CDM)